Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Reizigersadvisering en vaccinaties
 • Tapen van enkels
 • Gehoortest
 • Longfunctie onderzoek
 • Verstrekken van informatiefolders
 • ECG

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.
De praktijkondersteuner (POH) is een speciaal opgeleide assistente of verpleegkundige, die een bepaalde medische doelgroep behandelt (o.a. suikerziekte, astma, stoppen met roken, hoge bloeddruk en ouderen). De behandeling gebeurt altijd in nauwe samenwerking met uw huisarts. Een afspraak bij de POH kunt u maken via de assistente.