Zorgprogramma incontinentie

Zorgprogramma Incontinentie

Medisch Centrum de Pionier biedt een zorgprogramma aan voor mensen met incontinentieproblemen. Uit onderzoek blijkt dat incontinentie een veelvoorkomend probleem is in Nederland, en dat 1 op de 20 Nederlanders met dit probleem kampt.  De afgelopen jaren is er veel onderzoek naar incontinentie verricht en deze onderzoeken hebben gezorgd voor nieuwe inzichten en nieuwe behandelmethodes die kunnen helpen de klachten te verminderen.

De hulpverleners binnen de Pionier hebben een gemeenschappelijke visie op het gebied van incontinentiezorg, dat wil zeggen dat zij allen vanuit hun eigen vakgebied een visie vormen. Zodoende stemmen zij hun gezamenlijke werkwijze af, en voegen zij allen vanuit hun eigen deskundigheid iets toe aan het zorgprogramma

Meerwaarde voor u
Het zorgprogramma draagt de volgende doelstellingen uit:

  • Vroegtijdige opsporing, juiste behandeling, voorlichting en ondersteuning op het gebied van incontinentieproblemen


  • Bespreekbaar maken van dit veelvoorkomend probleem.


  • Mogelijke behandelmogelijkheden toepassen zoals bekkenbodemfysiotherapie, aanpassing medicatie en oefeningen.


  • De kwaliteit van leven van te verbeteren.


Binnen dit zorgprogramma werken we middels duidelijke vragenlijsten en duidelijke werkafspraken, waarmee goed duidelijk wordt  in welke vorm en mate, ondersteuning aan u als patiënt gewenst is.

Meerwaarde voor de zorg
Het zorgprogramma vergroot de kwaliteit van onze zorg, er is sprake van meer systematische afstemming en ondersteuning gericht op de patiënt, waardoor deze de optimale zorg zal krijgen.

Binnen dit programma wordt samengewerkt tussen huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, bekkenfysiotherapeuten en verloskundigen

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met uw huisarts.