Zorgprogramma hart- en vaatziekten

Medisch Centrum de Pionier biedt een zorgprogramma Cardio Vasculair Risicomanagement aan. Dit programma is bedoeld voor mensen met een hoog risico  op het krijgen van een hart- of vaatziekte, en voor mensen die al een ziekte uit deze categorie hebben. Het programma heeft als doel om de kans op het krijgen van een hart- en vaatziekten zo klein mogelijk te maken, en wanneer de ziekte al aanwezig is om deze in ieder geval niet erger te laten worden.

hart-en-vaatziektenDe zorgverleners binnen het Medisch Centrum de Pionier  hebben hiervoor een gezamenlijke werkwijze  afgesproken, waarbij iedere zorgverlener vanuit eigen deskundigheid een bijdrage levert.

Wat zijn hart- en vaatziekten?

Enkele voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn:

– Hartinfarct

– Herseninfarct of hersenbloeding

– Vernauwing van de slagaderen

– Angina pectoris

Enkele risicofactoren die de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten vergroten zijn:

  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • roken en  hoge bloeddruk
  • een verhoogd cholesterolgehalte
  • een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 60 jaar een hart- of vaatziekte heeft gekregen
  • te weinig lichaamsbeweging
  • overmatig alcoholgebruik
  • ongezonde voeding
  • overgewicht
  • stress
  • leeftijd.

De genoemde risicofactoren versterken elkaar. Hoe meer risicofactoren iemand heeft, hoe groter de kans op het krijgen van een hart- of vaatziekte. Wanneer er sprake is van een erfelijke aanleg  voor  deze ziekte dan kunt u deze aanleg  uiteraard niet veranderen, maar andere risicofactoren,  zoals bijvoorbeeld roken en leefstijl  zijn wel taan te passen. Met uw behandelaar kijkt u naar risicofactoren die door u te veranderen zijn en zo vermindert u samen de kans op het krijgen, danwel verergeren van deze ziekte.

Meerwaarde voor u

Helaas zijn niet alle mensen met  een hart- en vaatziekte ook als zodanig bekend bij de hulpverlening. En daardoor krijgt niet iedereen direct de behandeling die nodig is. Binnen een zorgprogramma als dit kunnen we, door middel van gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten met hart- en vaatziekten opsporen, zodat we de behandelingen die nodig zijn sneller kunnen beginnen.

leefstijlDe zorgverleners van Medisch Centrum de Pionier vinden het belangrijk dat mensen met hart- en vaatziekten een actieve rol hebben in hun behandeling. Deelnemers worden zodoende waar mogelijk getraind en begeleid om conditie en zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast wordt u continu geïnformeerd en geadviseerd over uw persoonlijke gezondheidstoestand en over eventuele aanpassing die u zelf in uw leefstijl zou kunnen toepassen. Dit alles om de risico’s zoveel mogelijk te verminderen. Door op deze manier samen te werken, kan iedere patiënt met een hart – en vaatziekte of een verhoogd risico hierop, leven op een manier die bij hem of haar past.

Meerwaarde voor de zorg
Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. Dat geldt zowel voor de eerste lijn (huisartsen en andere algemene zorgverleners) als voor de tweede lijn ( ziekenhuizen). In het zorgprogramma hart- en vaatziekten(CVRM) vindt samenwerking plaats tussen de huisartsen, de praktijkondersteuners van de huisartsen,  de apotheek, de fysiotherapie en  de diëtiste.