Zorgprogramma depressie

Zorgprogramma depressie

Medisch Centrum de Pionier biedt een zorgprogramma aan voor mensen met een geestelijke problematiek zoals depressie. Dit programma is gericht op volwassen en ouderen.

De zorgverleners binnen ons centrum hebben een gemeenschappelijke visie op het gebied van GGZ zorg en stemmen hun gezamenlijke werkwijze hierop af.  Dat wil zeggen dat verschillende disciplines binnen het Medisch Centrum hun licht laten schijnen over zorgvragen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de zorgverleners voegen allen, vanuit hun eigen vakgebied iets toe aan het zorgprogramma. Zo kan de patiënt binnen ons centrum terecht voor eerstelijns geestelijke gezondheidszorg(GGZ).

Meerwaarde voor u
Het zorgprogramma voor eerstelijns GGZ heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Vroegdiagnostiek verbeteren

  • Voorkomen dat u als patiënt wordt onderbehandeld of overbehandeld.


  • Zoveel mogelijk behandeling binnen de eerstelijn, door samenwerking van huisarts, POH-GGZ, GZ-psycholoog (Basis Generalistische GGZ), fysiotherapeut en apotheker. Afgestemd op u.


  • Bevorderen van inzicht, zelfmanagement en therapietrouw


Aan de hand van speciale gestandaardiseerde  vragenlijsten en protocollen,die we binnen dit zorgprogramma gebruiken, wordt bepaald welke mate en welke vorm van ondersteuning voor u als patiënt gewenst is.

Meerwaarde voor de zorg
Het zorgprogramma vergroot de kwaliteit van onze zorg. Door een meer systematische controle en afstemming worden inzicht, zelfmanagement en eventuele therapietrouw namelijk bevorderd. Binnen dit zorgprogramma vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, psychologen, apothekers en fysiotherapeuten.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met uw huisarts.