Wat is en wil Medisch Centrum De Pionier?

Missie
De zorgverleners en medewerkers van medisch centrum De Pionier zijn gedreven om multidisciplinair doelgerichte, doelmatige en professionele zorg aan te bieden op een bekwame, betrouwbare en voor de patiënt vertrouwen gevende wijze.

Visie
De zorgverleners en medewerkers van medisch centrum De Pionier ontwikkelen innovatieve multidisciplinaire zorgproducten van aantoonbare kwaliteit. De zorgproducten zijn afgestemd op de patiëntenpopulatie van De Pionier, die wordt gekenmerkt door een groei van het aantal jonge gezinnen en ouderen. De gemeente, evenals de zorgverzekeraar, is als financier die ondernemerschap ondersteunt respectievelijk stimuleert, een belangrijke partner bij de ontwikkeling van deze zorgproducten. Mits er voldoende vraag is bij patiënten worden ook zorgproducten ontwikkeld die niet of gedeeltelijk worden vergoed of gesubsidieerd.

De praktijken in het medischcentrum De Pionier werken samen om deze zorgproducten te ontwikkelen, aan te bieden en te evalueren. In deze samenwerking staat naast collegialiteit en openheid, respect voor de eigenheid en zelfstandigheid van de praktijken voorop. De zorg wordt geleverd door goed opgeleide, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Patiënten ervaren de zorg hierdoor als klantgericht, persoonlijk, vertrouwenwekkend en bereikbaar.

In eerste instantie worden multidisciplinaire zorgproducten ontwikkeld vanuit de aanwezige kennis en vaardigheden van de huidige zorgverleners. In de toekomst sluiten de samenwerkende praktijken niet uit ook met andere zorgverleners te gaan samenwerken al dan niet in De Pionier.